­

Zaniklá dělnická kolonie Karlov

Vítejte na stránkách věnovaným zaniklé čtvrti Karlov v Plzni, vybudované Škodovými závody pro své zaměstnance v letech 1910 až 1913. Čtvrť, kterou postavila známá plzeňská stavební firma Müller a Kapsa, byla v době svého vzniku tvořena 217 domy, ve kterých žilo 3400 obyvatel. Součástí dělnické kolonie byla i vlastní škola, dva hostince, obchody, Lidový dům s kinem, sokolovna a původně i lázně. Během posledního náletu spojeneckých vojsk na sklonku války byla čtvrť značně poškozena. I přesto tato svébytná část Plzně fungovala i po válce a její obyvatelé si i nadále vytvářeli v kontextu města specifickou a výraznou vlastní identitu „Karlováků“. Postupné materiální chátrání v období socialismu, preferována výstavba panelových sídlišť a plánovaný rozvoj výroby Škodovky vedly k definitivnímu zániku a demolici unikátní čtvrti v druhé polovině 80. let minulého století. Jakkoli Karlov ve své fyzické podobě zanikl, v paměti původních obyvatel přetrvává dodnes.

Webové stránky jsou dílčím výstupem z projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008) realizovaného Katedrou antropologie FF ZČU.

Aktuálně